توآ 21 توآ 21 توآ 21 توآ 21 توآ 21 توآ 21 توآ 21 توآ 21 توآ 21 توآ 21 توآ 21 توآ 21 توآ 21 توآ 21
توآ 21 توآ 21 توآ 21 توآ 21 كانگ فو اماج قدرت انسانهاست و انسان های قدرتمند تجاوزگر نیستند بلكه هر چه تجاوز و بیدادگری است در روح ضعیف انسانی است............كانگ فو یك هنر است تا تعلیم بدنی،هنر خود سازی،خودشناسی،هنر خوبی كردن و هنر خدا شناسی را می آموزد............كانگ فو بایستی مثل گلی كه روحش از هر احساس یا هوسی پاك است همواره رشد كند............طریقت ما راه نشان دادن قدرت ما نیست بلكه راه نشان دادن ضعف انسان هاست............كانگ فو جای هوسبازان ناپاك نیست،پس بیدار باشید............همراه کانگ فو را باید در دل همراهان با ایمان و در عمل راهدانان راهمان باید یافت . مواظب راهدان نما ها و گمراهان و دمراهان باشید............در طریقت ما همراهان با اندیشه و افکار و در نهایت با کردارشان معنا پیدا میکند نه با ضربات مشت و لگد،واعتقاد همراهان در چسباندن شاهرگ ها بیکدیگر نیست،در معنا کردن حرمتها و ساختن ها در ورای سوختنهاست............در طریقت دانایی سستی نشان کفر است در هر لحظه از زمان بیدار و هوشیار باشید............طریقت ما پرورشگاه همراهان سمایی برای مردمان جهانیست.در تاریکی شب به تولد اندیشه ها و جرقه ی صاعقه ی افکار خودسازی به ذن ............طریقت ما مکتب آموزش آموزکاران فرداست............گفتن جمله ی همراه چه سخت آسان،پشت همراه ماندن چه سخت،پیمان بستن چه آسان ،پای پیمان ماندن چه سخت!............

دانشکده آمل- کانگ فو توآ 21

کانگ فو توآ-21 آمل

نوشته شده در تاريخ جمعه ٢٩ اردیبهشت ۱۳٩٦ توسط توآ 21 آمل
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه ۳٠ فروردین ۱۳٩٦ توسط توآ 21 آمل

توآ 21 آمل

ر کسوت طریقت دانایی لحظات دوران سازند که پشت سر هم می آیند و می روند ( روزها٬ هفته ها٬ ماهها٬ سالها ) در این وادی این لحظات موثر در طول یکسال هستند که عمر انسان محسوب میشوند ( اگر هزار اتفاق مهم در سال …


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه ۱٠ فروردین ۱۳٩٦ توسط توآ 21 آمل
نوشته شده در تاريخ دوشنبه ٧ فروردین ۱۳٩٦ توسط توآ 21 آمل
  • ماه موزیک | ترفند سرگرمی